Tháp Chót Mạt là một công trình kiến trúc của nền văn minh Óc Eo cổ giai đoạn hậu Phù Nam là vương quốc từng thống trị vùng đồng bằng sông Mekong vào đầu thế kỷ VII đến thế kỷ VIII sau công nguyên.

Tháp Chót Mạt

Tháp Chót Mạt

Tháp Chót Mạt là một trong ba tháp cổ cuối cùng còn lại tại vùng Nam Bộ thuộc xã Tân Phong,huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.